Iveta Stefanová (logo)

Cenová nabídka

Zjistěte víc

České Budějovice

Vrbenská 197/23

Ceník

Účetnictví

 • Plátce DPH 700 - 3.000 Kč / měsíc
 • 1 - 50 dokladů 1.500 Kč / měsíc
 • 51 - 100 dokladů 2.800 Kč / měsíc
 • 101-200 dokladů 5.200 Kč / měsíc
 • Za každých dalších 100 dokladů 2.500 Kč / měsíc
 • Neplátce DPH 700 - 2.000 Kč / měsíc
 • 1 - 50 dokladů 1.250 Kč / měsíc
 • 51 - 100 dokladů 2.300 Kč / měsíc
 • 101-200 dokladů 4.200 Kč / měsíc
 • Za každých dalších 100 dokladů 2.000 Kč / měsíc

V ceně měsíčního paušálu je dále

 • Kopírování paragonů na papír
 • Příkaz k úhradě ke splatným závazkům
 • Tisk upomínek k pohledávkám po splatnosti
 • Tiskové sestavy v PDF, roční záloha dat a dokumentů

Dokladem se rozumí

 • 1 faktura
 • 1 paragon
 • 1 položka bankovního výpisu
 • 1 interní doklad

Daňová evidence

 • Plátce DPH 350 - 4.200 Kč / měsíc
 • 1 - 50 dokladů 1.250 Kč / měsíc
 • 51 - 100 dokladů 2.300 Kč / měsíc
 • 101-200 dokladů 4.200 Kč / měsíc
 • Za každých dalších 100 dokladů 2.000 Kč / měsíc
 • Neplátce DPH 350 - 4.200 Kč / měsíc
 • 1 - 50 dokladů 1.000 Kč / měsíc
 • 51 - 100 dokladů 1.800 Kč / měsíc
 • 101-200 dokladů 3.200 Kč / měsíc
 • Za každých dalších 100 dokladů 1.000 Kč / měsíc

V ceně měsíčního paušálu je dále

 • Kopírování paragonů na papír
 • Příkaz k úhradě ke splatným závazkům
 • Tisk upomínek k pohledávkám po splatnosti
 • Tiskové sestavy v PDF, roční záloha dat a dokumentů

Dokladem se rozumí

 • 1 faktura
 • 1 paragon
 • 1 položka bankovního výpisu
 • 1 interní doklad

Účetní práce

Kontroly a sestavení podkladů pro daňová hlášení

 • Základní kontrola účetních souvztažností, inventarizace účtů 600 Kč / hod.
 • DPH - přiznání, záznamní povinnost, kontrola na doklady, XML 500 Kč
 • Kontrola hlášení - kontrola na DPH, XML, tisky 250 Kč
 • Evidence majetku - odepisovaný 50 Kč / ks
 • Evidence majetku - neodepisovaný 25 Kč / ks
 • Zpracování cestovního příkazu 600 Kč / hod.
 • Analýza opravných položek, rezerv, odložená daň 600 Kč / hod.
 • Metodické vedení 600 Kč / hod.
 • Směrnice 2.000 - 10.000 Kč
 • Základní cena pro vedení účetnictví – plátci DPH od 35 Kč / doklad
 • Základní cena pro vedení účetnictví – neplátci DPH od 25 Kč / doklad
 • Základní cena pro daňovou evidenci – plátci DPH od 25 Kč / doklad
 • Základní cena pro daňovou evidenci – neplátci DPH od 20 Kč / doklad

V ceně měsíčního paušálu je dále

 • Kopírování paragonů na papír
 • Příkaz k úhradě ke splatným závazkům
 • Tisk upomínek k pohledávkám po splatnosti
 • Tiskové sestavy v PDF, roční záloha dat a dokumentů

Dokladem se rozumí

 • 1 faktura
 • 1 paragon
 • 1 položka bankovního výpisu
 • 1 interní doklad

Vedení mzdové agendy

 • Zpracování jedné měsíční mzdy 300 Kč
 • Přihlášení zaměstnance 200 Kč
 • Odhlášení zaměstnance 400 Kč

Další služby mzdové agendy

 • Zpracování statických výkazů 600 Kč / hod.
 • Příprava pracovních smluv 600 Kč / hod.
 • Zastupování na úřadech při kontrolách (OSSZ, ZP, FÚ) 600 Kč / hod.

Přípravné práce pro daňového poradce

 • Daň z příjmů právnických osob 3.000 Kč
 • Sestavení účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha) 600 Kč / /hod.
 • Daň z příjmů fyzických osob - podnikatel 2.000 Kč
 • Přehledy pro ČSSZ, ZP 600 Kč
 • Silniční daň 1.000 Kč
 • Základní kontrola účetních souvztažností, inventarizace účtů 600 Kč / hod.
 • DPH - přiznání, záznamní povinnost, kontrola na doklady, XML 500 Kč
 • Kontrola hlášení - kontrola na DPH, XML, tisky 250 Kč
 • Evidence majetku - odepisovaný 50 Kč / ks
 • Evidence majetku - neodepisovaný 25 Kč / ks
 • Zpracování cestovního příkazu 600 Kč / hod.
 • Analýza opravných položek, rezerv, odložená daň 600 Kč / hod.
 • Metodické vedení 600 Kč / hod.
 • Směrnice 2.000 - 10.000 Kč
 • Základní kontrola účetních souvztažností, inventarizace účtů 600 Kč / hod.
 • DPH - přiznání, záznamní povinnost, kontrola na doklady, XML 500 Kč
 • Kontrola hlášení - kontrola na DPH, XML, tisky 250 Kč
 • Evidence majetku - odepisovaný 50 Kč / ks
 • Evidence majetku - neodepisovaný 25 Kč / ks
 • Zpracování cestovního příkazu 600 Kč / hod.
 • Analýza opravných položek, rezerv, odložená daň 600 Kč / hod.
 • Metodické vedení 600 Kč / hod.
 • Směrnice 2.000 - 10.000 Kč

V ceně měsíční mzdy jsou:

 • Měsíční přehledy SP a ZP, žádosti o daňové bonusy

V ceně měsíční mzdy nejsou:

 • Roční mzdové listy – 50 Kč/zaměstnanec
 • ELDP – 50 Kč / zaměstnanec
 • Roční zúčtování záloh na daň – 500 až 800 Kč
 • Vyúčtování zaměstnaneckých daní pro FÚ – 750 Kč / zaměstnanec

Expresní příplatek za jakékoliv zpracovaní dat nebo informací třeba pro banku nebo úřad

 • Do 3 dnů 50%
 • Do 2 dnů 75%
 • Do 1 dne 100%
 • Hodinové sazby se účtují za každou započatou půlhodinu
 • Konečná cena za účetní práce je závislá na individuální dohodě, která se odvíjí od specifik účetní jednotky
 • Náklady na cestu za klientem – 8 Kč / km

Nabírám společnosti i OSVČ na zpracování mezd